תעודת אחריות


תעודת אחריות

זה עתה סיימתם שיקום הפה ואנו מודים שנתתם בנו אימון.במהלך הטיפול וגם בפגישה אחרונה הוסברו לכם ע"י הרופא או השיניית כללי ההיגיינה של חלל הפה וחשיבות הביקורת התקופתית אצל רופא השיניים ו/או השיננית. תעודת אחריות ניתנת בכפוף להשלמת הטיפול הנדרש במלואו, תשלום מלא עבור הטיפול והגעה לביקורות וניקויי שיניים כפי שנקבע ע"י הרופא.